Szanowni Państwo

W odniesieniu do wprowadzonych dziś obostrzeń, uczniowie klas IV-VIII
szkół podstawowych przechodzą na naukę zdalną.

Nowe zasady funkcjonowania szkoły, plan lekcji, organizacja nauczania
zdalnego, ustalona zostanie na poniedziałkowym (26.10.2020,)
nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

O wszelkich zmianach zostaną Państwo poinformowani przez wychowawców klas.
Przedszkole i klasy I-III funkcjonują bez zmian.

Dyrektor
Joanna Szczerbaty