Co to jest Microsoft Teams i jak działa? Część 1

Co to jest Microsoft Teams i do czego służy?

Microsoft Teams to platforma do komunikacji, która jest połączeniem czatu, wirtualnego miejsca spotkań i obszaru roboczego. Microsoft Teams wchodzi w skład Office 365 (który przekształci się w Microsoft 365 już 21 kwietnia).
Platforma Teams służy m.in. do utrzymywania kontaktu ze współpracownikami, prowadzenia z nimi rozmów na czacie i wideokonferencji. Microsoft Teams to również platforma do samodzielnej lub zespołowej pracy na plikach i koordynowania oraz organizacji pracy zespołu.

Jak działa Microsoft Teams?

Microsoft Teams działa jako aplikacja desktopowa, narzędzie uruchamiane w przeglądarce internetowej lub na urządzeniu mobilnym za pośrednictwem zainstalowanego klienta pracującego pod kontrolą systemu Android lub iOS.

Czy Microsoft Teams działa online?

Tak, Microsoft Teams działa online. Do korzystania z Teams potrzebne jest konto usługi Office 365 z odpowiednim planem licencyjnym. Jeżeli chcesz, aby Twoja organizacja zaczęła korzystać z Microsoft Teams, skontaktuj się ze swoim administratorem IT.

Microsoft Teams w wersji klasycznej działa na przeglądarkach Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Chrome. Na urządzeniach mobilnych Teams można uruchomić z aplikacji mobilnej pobranej na urządzenie. Na urządzeniach mobilnych nie można używać aplikacji internetowej.

Co daje Microsoft Teams?

Microsoft Teams daje członkom zespołu dostęp do platformy, na której można gromadzić pliki, narzędzia i rozwiązania przydatne w pracy zespołowej oraz umożliwia bieżącą komunikację na czacie lub rozmowy wideo.
‍Teams pomaga w codziennym koordynowaniu projektów i zadań, podejmowaniu decyzji wspólnie z zespołem, pozwala współtworzyć i współpracować jednocześnie w obrębie plików oraz aktualizować status zadań, do których wszyscy członkowie zespołu mają dostęp.

W Teams zbierzesz swój zespół i przekażesz mu wiadomości bezpośrednio na czacie zamiast pocztą e-mail, wprowadzisz zmiany w dokumentach, polubisz treści innych użytkowników, wyświetlisz wzmianki, skomentujesz wiadomości gifami i emoji, udostępnisz notatki, strony internetowe i aplikacje. A to tylko część możliwości, które stwarza aplikacja.

Czy potrzebna jest kamera w Microsoft Teams?

Nie, jeśli nie chcesz przesyłać obrazu podczas spotkań wideo w Microsoft Teams. Można uczestniczyć w spotkaniach korzystając jedynie z funkcji głosowych.

Jak się zalogować do Microsoft Teams?

Aby zalogować się do Microsoft Teams po wywołaniu okna logowania wpisz nazwę użytkownika i hasło do usługi Office 365. W przypadku korzystania z bezpłatnej wersji próbnej Microsoft Teams potrzebne będą nazwa użytkownika i hasło nadane przez administratora IT twojej organizacji.

Jak wyłączyć kamerę w Microsoft Teams?

Aby wyłączyć kamerę w Microsoft Teams podczas konwersacji kliknij na ikonę kamery w dolnym pasku narzędzi, który wyświetla się podczas połączenia. Przekreślona ikona kamery oznacza kamerę wyłączoną.

Jak wyłączyć mikrofon w Microsoft Teams?

Aby wyłączyć mikrofon w Microsoft Teams podczas konwersacji kliknij na ikonę mikrofonu w dolnym pasku narzędzi, który wyświetla się podczas połączenia. Przekreślona ikona mikrofonu oznacza mikrofon wyłączony.