Dołączanie do spotkania – lekcji online

Aby dołączyć do lekcji należy zalogować się do Teams .

Następnie klikamy na wybrany kanał – lekcję i zobaczymy:

Klikamy dołącz.

Zobaczymy kolejne okno:

Klikamy dołącz teraz

W przypadku podłączenia się do spotkania za pośrednictwem przeglądarki internetowej wyskoczy nam okienko z prośbą o dostęp do mikrofonu oraz kamery. Należy kliknąć „Zezwalaj”.

Po zezwoleniu na dostęp do mikrofonu i kamery uruchomi się okienko spotkania, do którego możemy dołączyć klikając „Dołącz teraz”. Jak można zauważyć mikrofon oraz kamera są już aktywne

Niezależnie od sposobu łączenia (przeglądarka czy aplikacja) pojawi się okno z paskiem menu.

  1. Czas trwania spotkania
  2. Aktywacja/Dezaktywacja kamery
  3. Aktywacja/Dezaktywacja mikrofonu
  4. Udostępnianie ekranu
  5. Opcje dodatkowe
  6. Czat spotkania
  7. Uczestnicy spotkania
  8. Zakończenie uczestnictwa w spotkaniu