Pierwsze uruchomienie i dostęp do konta Office365 – uruchomienie Teams. Część 2

Na samym początku uruchamiamy przeglądarkę – Chrome bądź Edge. (Firefox działa ale nie można dołączyć do spotkania online)

Wpisujemy następujący adres: https://www.portal.office.com

Pojawia się okno logowania – wpisujemy swój login: przykład test@szkolabledowazglobienska.onmicrosoft.com

Dalej.

Następnie wpisujemy hasło:

Zaloguj.

Pojawi się nam okno zmiany hasła – pokaże się ono tylko raz – ustalamy sobie hasło i potwierdzamy go.

Kolejne okno – dajemy: NA RAZIE POMIŃ (będzie wymagane za kilka dni)

Dalej.

Zaznaczamy „ptaszka” i klikamy TAK

Zamykamy okno z informacjami.

Jesteśmy zalogowani do usługi OFFICE365

Po lewej stronie widzimy MENU i wybieramy ikonę TEAMS

Otwiera się nowe okno i czekamy…

Może pojawić się okno uwierzytelnienia – wybieramy – NA RAZIE POMIŃ tak jak wcześniej.

Następnie dajemy DALEJ.

Pojawi się nam monit na którym wybieramy: ZAMIENIAST TEGO UŻYJ APLIKACJI INTERNETOWEJ

Zamykamy okna powitalne i inne komunikaty

Pojawi nam się aplikacja. Każdy uczeń jest przypisany do określonej klasy.

W teams są odpowiednie kanały przedmiotów.