Skip to content

Samorząd Uczniowski

24.09.2021r. był wyjątkowym dniem dla całej społeczności szkolnej. Podczas uroczystego apelu, pod kierownictwem Pani dyrektor, Bogumiły Ostrowskiej, tegoroczni opiekunowie Samorządu Uczniowskiego, Pani mgr Sylwia Ziętek oraz Pan mgr Łukasz Maciejowski, z radością ogłosili skład uczniowski szkolnej organizacji. Uczniowie zostali wybrani na podstawie tajnego głosowania uczniów z Samorządów Klasowych oraz nauczycieli.

Przewodniczącą została uczennica klasy 8 – Paulina Krowiak
Zastępcą Przewodniczącej został uczeń klasy 8 – Kamil Kozdęba
Funkcję Sekretarza szkolnego pełnić będzie uczeń klasy 5 – Patryk Bawor

Przed uczniami oraz opiekunami Samorządu mnóstwo owocnej pracy na nowy rok szkolny 2021/2022.

Serdeczne gratulacje!