Skip to content

Uroczyste Pasowanie na Ucznia

W dniu 5 października 2021r. nasi najmłodsi uczniowie zostali oficjalnie przyjęci w szeregi uczniów naszej szkoły. Pierwszoklasiści przeszli krótki egzamin, zapewniając wszystkich zgromadzonych gości, że są przygotowani do roli ucznia. Zaprezentowali oni taniec Krakowiak, wyrecytowali treść „Katechizmu Polskiego Dziecka”, wiersze mówiące o zachowaniu wzorowego ucznia, zasadach bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię oraz zaśpiewali piosenki o przynależności do społeczności szkolnej. Po części artystycznej nastąpiło uroczyste ślubowanie oraz pasowanie na ucznia,którego dokonała pani dyrektor Bogumiła Ostrowska. Dzieci zostały obdarowane medalami, magicznymi ołówkami oraz słodkościami. Po zakończonej akademii pełnoprawni uczniowie udali się na poczęstunek do sali.
Mamy nadzieję, że ten dzień zapadnie w ich pamięci na długo, a złożone obietnice zostaną dotrzymane.