Skip to content

Życzenia

Pragniemy złożyć Pani Dyrektor, Radzie Pedagogicznej oraz pracownikom szkoły serdeczne podziękowania za dydaktyczny i wychowawczy trud.
Niech Dzień Edukacji Narodowej oraz inne dni w roku szkolnym będą radosne, spokojne, pełne zadowolenia, ale i odpowiedzialności za edukację i wychowanie tych, którzy są przyszłością i nadzieją narodu – naszych dzieci.
Życzymy Państwu, aby niełatwa misja pedagoga i wychowawcy przynosiła jak najlepsze efekty, satysfakcję i radość. Aby trudowi wkładanemu w edukację towarzyszyły zawsze zaufanie i szacunek uczniów.

Zarząd Stowarzyszenia
na Rzecz Rozwoju Błędowej Zgłobieńskiej