Kadra

Joanna Szczerbaty – Dyrektor

Joanna Gajos– edukacja wczesnoszkolna – wychowawca klasy I
Monika Wróbel– edukacja wczesnoszkolna – wychowawca klasy II
Magdalena Kotula– edukacja wczesnoszkolna – wychowawca klasy III
Tomasz Rak– matematyka, chemia, fizyka – wychowawca klasy IV
Magdalena Dawidowicz– geografia, plastyka, j. angielski – wychowawca klasy V
Sylwia Ziętek– biologia, przyroda – wychowawca klasy VI
Joanna Sawicka– j. polski – wychowawca klasy VII
Sławomir Wacław – wychowanie fizyczne – wychowawca klasy VIII
 

Angelika Hadała – nauczyciel wspomagający, świetlica
Jadwiga Kuraś–  j. hiszpański, j. angielski
Łukasz Maciejowski – historia, wos
Dominika Matuła – muzyka, logopedia
Karol Raczyński – informatyka, technika
Ks. Stanisław Szeliga – religia