Skip to content

Płatności/obiady

Opłaty obiady płatna do 15-go każdego miesiąca przelewem na konto:

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO: 14 1050 1562 1000 0090 8058 2258

            (Tytułem: Imię i Nazwisko dziecka, miesiąc)

1.      W przypadku nieobecności dziecka – rodzic/opiekun zobowiązany jest powiadomić telefonicznie sekretariat szkolny – 17 710 17 94

2.      Informacja ta powinna być podana najpóźniej do następnego dnia do godziny 10:30.

3.      Opłata za wyżywienie podlega odpisom za czas zgłoszonej nieobecności dziecka w szkole.

4.      Rozliczenie opłaty nastąpi na koniec miesiąca i zostanie uwzględnione prze naliczeniu opłat na następny miesiąc.