Skip to content

Rada Rodziców

Przewodniczący:

p. Elżbieta Kogutek

Zastępca:

p. Natalia Krzanowska

Skarbnik:

p. Halina Bartusik

Członek:

p. Elżbieta Kocur

Członek:

p. Agnieszka Korbaś